Vitaal leiderschap

Een vitale leider kijkt naar factoren die energie geven en die de ervaring van werkplezier, vitaliteit en werkgeluk bevorderen. Hiermee vermijd men voorkombare werkstress op de werkvloer. Dit is de kern van deze training voor leidinggevenden; bewust de bril van vitaal leiderschap opzetten.

Vitaal leiderschap voor de manager

De trainers; Kathelijne van Mierlo, Vera Verhoeven


Voor een leidinggevende is het van belang om zich bewust te zijn van de behoeften van medewerkers, negatieve signalen zo snel mogelijk op te merken en daar actie op te nemen. Hiermee werk je actief aan een succesvol, vitaal team. Een vitale leider kijkt naar factoren die energie geven en die de ervaring van werkplezier, vitaliteit en werkgeluk bevorderen. Hiermee vermijd je voorkombare werkstress. Dit is de kern van het doel van vitaal leiderschap voor leidinggevenden. Hoe je dit doet ontdek je in de training vitaal leiderschap.  


Deze managementtraining voor leidinggevenden heeft een unieke basis door de integrale benadering van diverse disciplines (psychologie, neuro wetenschappen, communicatiewetenschappen, Arbowetgeving, leefstijlgeneeskunde etc.). De training bestaat uit 5 modules van 3,5 uur. Leidinggevenden krijgen inzicht in de belangrijkste thema's op het vlak van vitaliteit, geluk en leefstijl. Dit is essentieel om uiteindelijk anderen hierin effectief te kunnen begeleiden. Zij worden getraind in hoe zij vitale teams kunnen bouwen en zelf invloed uit kunnen oefenen op de vitaliteit en het werkplezier van medewerkers.

Het doel van dit programma is het leren verminderen van stressrisico’s, door o.a. bewust om te gaan met doelen, oplaadpunten (focusmethodiek) en mensen (vitale communicatie en hiermee zelf creëren van energiebronnen).


Het doel van dit programma is het leren verminderen van stressrisico’s, door o.a. bewust om te gaan met doelen, oplaadpunten (focusmethodiek) en mensen (vitale communicatie en hiermee zelf creëren van energiebronnen).

Het programma start met een intakegesprek aan de hand van een online ingevuld geluksrapport, de CHAP, welke inzicht geeft in alle aspecten op het vlak van vitaliteit en geluk of een persoonlijkheidsrapport op basis van Disc methodiek. Eigen reflectie, visie en doelen komen hierin naar voren. 


Het programma bestaat uit 5 modules en de inhoud kan eventueel op maat worden bijgesteld op basis van de specifieke vraag van de organisatie:


  • Module 1: Vitaliteit, geluk en leefstijl 
  • Module 2: Gedragsverandering en het brein
  • Module 3: Individuele relaties versterken
  • Module 4: Leefstijl beïnvloeden; visie
  • Module 5: Vitale teams creëren; Coachen op vitaal leiderschap
>