Privacyverklaring

Nova Vitalis is gevestigd aan de Sneeuwgors 7 in Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nova Vitalis
Sneeuwgors 7
2201 XW Noordwijk
0640858771
https://novavitalis.nl/   

Vera Verhoeven is de Functionaris Gegevensbescherming van Nova Vitalis. Zij is te bereiken via vera@novavitalis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nova Vitalis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • Geboorteplaats

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

  • Locatiegegevens

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

  • Internetbrowser en apparaat type

  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Nova Vitalis verwerkt de onderstaande bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn alleen bedoeld voor marktonderzoek doeleinden.

  • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vera@vitality-works.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  • Bedrijfsgegevens

  • Gegevens over hoe jij offline en online zaken doet

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Nova Vitalis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

  • Nova Vitalis analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

  • Nova Vitalis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nova Vitalis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nova Vitalis) tussen zit. Nova Vitalis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

  • MailBlue: E-mailmarketingsysteem om de betrokkenen op de hoogte te houden van de laatste activiteiten binnen Nova Vitalis.

  • WebinarGeek: Webinar systeem waar de betrokkenen zich kunnen opgeven voor het volgen van een online masterclass.

  • Snelstart: Systeem waar online facturen aangemaakt worden op basis van jouw aankoop gedrag.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren

Nova Vitalis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • MailBlue:Jouw contactgegevens worden bewaard tot op het moment dat je zelf besluit dat je uitgeschreven wilt worden

  • WebinarGeek:De contactgegevens binnen Webinargeek worden periodiek opgeschoond en zijn slechts korte termijn beschikbaar. De contactgegevens worden doorgespeeld aan MailBlue waar ze beschikbaar blijven tot op het moment dat jij besluit om jezelf uit te schrijven.

  • Snelstart:Deze gegevens worden 10 jaar bewaard, voor administratieve doeleinden. Daarna worden ze uit het systeem verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nova Vitalis gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vera@novavitalis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Nova Vitalis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Nova Vitalis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nova Vitalis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via vera@novavitalis.nl.

>