Klachtenprocedure Nova Vitalis

 

Wij vinden het van groot belang dat al onze klanten en opdrachtgevers tevreden zijn. Mocht dat niet
het geval zijn willen wij dat graag van u vernemen.
Hieronder staat beschreven hoe u kenbaar kunt maken dat u niet tevreden bent plus de beschrijving
van de afhandeling van uw signaal. Wij willen er namelijk alles aan doen om een eventuele klacht
naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is een klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij
onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

Doel
De klachtenregeling is bedoeld als een laagdrempelige manier om:

-Tegemoet te komen aan de indiener van de klacht en zo mogelijk oplossen van
zijn/haar onvrede;

-Bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de training, coaching, advisering en
begeleiding van Nova Vitalis.

 

Procedure
Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld of resultaten niet overeenkomen met de
afspraken kunt u dit bespreekbaar maken met ons. U kunt hiervoor telefonisch contact
opnemen met de medewerker van ons bedrijf waar u contact mee hebt.

Ook kunt u uw ongenoegen schriftelijk kenbaar maken aan de directie van Nova Vitalis via
vera@novavitalis.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk of in ieder geval binnen 1
werkweek oplossen. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Indien uw klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan uw klacht aan de
onafhankelijke klachtencommissie worden voorgelegd. Indien u dit wenst kunt u de
contactgegevens van de onafhankelijke klachtencommissie opvragen via vera@novavitalis.nl

 

De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, dan wel de klachtencommissie, die
het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging. De directie, dan wel de
klachtencommissie beslist binnen 4 weken inzake de klacht.

De klacht wordt in de afronding schriftelijk afgehandeld. In het schrijven staat een
gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, alsmede van de eventuele
maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

Mocht de termijn van 4 weken niet gehaald worden, dan zal de klager hiervan binnen vier
weken op de hoogte worden gesteld en worden geïnformeerd over de verwachte
reactietermijn.

 

Wij zullen het oordeel van de onafhankelijke klachtencommissie en eventuele consequenties
zo snel mogelijk of in ieder geval binnen een week afhandelen. De uitspraak van
de onafhankelijke derden zijn voor ons bindend.

 

Wij registreren en bewaren uw klacht minimaal 2 jaar.

 

Noordwijk, 1 december 2023

>