Disclaimer

Alles wat je op Nova Vitalis vindt, is geschreven en gemaakt door het team van Nova Vitalis.
Hier rust auteursrecht op. Teksten en afbeeldingen kunnen nooit zonder toestemming
worden overgenomen. Ben je geïnspireerd door een artikel of foto op onze website en zou je die willen overnemen voor eigen gebruik? Stuur dan even een mailtje
naar vera@novavitalis.nl dan kijken we samen hoe je onze content mag gebruiken. 
De op deze website getoonde informatie wordt door Nova Vitalis met voortdurende
aandacht en zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Hoewel Nova Vitalis alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet
aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via het
internet worden verzonden. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein van Nova Vitalis, die dus geen eigendom zijn van Nova Vitalis, maar die louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel Nova Vitalis uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Nova Vitalis worden onderhouden, wordt afgewezen.

Nova Vitalis sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, vanwelke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

>